Beşar Ewed Elzu'bî

  • Komika siyasî: Desteya Erkan
  • Bajar: Der´a
Home Keval Desteya Siyasî Beşar Ewed Elzu'bî