Emel Şêxo

  • Pileya Niha: Desteya Giştî
  • Komika siyasî: Serbixwe
  • Bajar: Heleb
Home Keval Desteya Siyasî Emel Şêxo