Lîsteyên filteran

Filterkirina li gor post
Filterkirina li gor fraksyona siyasî
Filterkirina li gor parêzgehê

Desteya Giştî

Desteya Siyasî
Dêra Zorê
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Hums
Desteya Giştî
Idlib
Cîgirê Serok
Hesekê
Cîgirê Serok
Hesekê
Desteya Giştî
Reqa
Desteya Siyasî
Hesekê
Desteya Siyasî
Heleb
Serokê Hikûmeta Sûrî ya Demikî
Heleb
Desteya Giştî
Idlib
Desteya Giştî
Hums
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Siyasî
Idlib
Desteya Giştî
Şam
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Siyasî
Dêra Zorê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Gundewarê Şamê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Idlib
Desteya Giştî
Deraa
Desteya Siyasî
Gundewarê Şamê
Desteya Giştî
Deraa
Desteya Siyasî
Heleb
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Hums
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Laziqiye
Desteya Giştî
Laziqiyê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Siyasî
Şam
Desteya Giştî
Siwêda
Desteya Giştî
Idlib
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Hesekê
Emîndarê Giştî
Hums
Desteya Giştî
Reqa
Desteya Giştî
Gundewarê Şamê
Desteya Giştî
Reqa
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Laziqiye
Desteya Giştî
Gundewarê Şamê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Siwêda
Desteya Giştî
Hema
Desteya Siyasî
Şam
Desteya Siyasî
Heleb
Desteya Giştî
Hums
Desteya Giştî
Idlib
Desteya Siyasî
Hema
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Siyasî
Hums
Desteya Siyasî
Deraa
Desteya Siyasî
Laziqiye
Desteya Giştî
Şam
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Siyasî
Hums
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Hema
Desteya Giştî
Reqa
Desteya Giştî
Hema
Desteya Giştî
Deraa
Desteya Giştî
Hema
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Siyasî
Dêra Zorê
Cîgirê Serok
Idlib
Serokê Hevbendiyê
Hesekê
Desteya Siyasî
Şam
Desteya Giştî
Heseke
Desteya Siyasî
Qunaytira
Desteya Giştî
Laziqiye
Desteya Giştî
Hema
Desteya Giştî
Hesekê
Desteya Giştî
Şam
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Heleb
Desteya Giştî
Laziqiye
Desteya Siyasî
Hesekê